Disclaimer

Op de website www.nerrieserver.nl verstrekt NerrieServer informatie over verschillende al dan niet juridische onderwerpen. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet als advies in een concreet geval worden beschouwd.

Disclaimer

Op de website www.nerrieserver.nl verstrekt NerrieServer informatie over verschillende al dan niet juridische onderwerpen. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet als advies in een concreet geval worden beschouwd. Hoewel de genoemde informatie met zorgvuldigheid is opgesteld, kan NerrieServer niet garanderen dat deze informatie op elk moment volledig, juist en actueel is. Als gebruiker van deze website kun je geen rechten, in welk vorm dan ook, ontlenen aan de getoonde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. NerrieServer is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de getoonde informatie en het gebruik van deze website.