Cookieverklaring

Bezoek je voor de eerste keer de website www.nerrieserver.nl, dan verschijnt een cookiebanner op je beeldscherm. Daarin is aangegeven dat op deze website cookies worden geplaatst en wordt jou de mogelijkheid geboden om gewenste cookies aan te vinken. In deze verklaring is uiteengezet wat cookies zijn, welke cookies op deze website zijn geplaatst, met welk doel, op grond waarvan en hoe je deze cookies kunt verwijderen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan deze website automatisch naar jouw computer, tablet of smartphone worden verstuurd en daar opgeslagen. In die bestanden worden gegevens bewaard over jouw surfgedrag.

Welke cookies

NerrieServer plaatst op dit moment de onderstaande cookies op deze website.

Noodzakelijke cookies
De noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat deze website goed kan functioneren. Deze cookies maken het mogelijk om door de website te navigeren en gebruik te maken van de aangeboden functies. NerrieServer is gerechtigd om deze cookies te plaatsen zonder voorafgaand jouw toestemming te vragen.

  • Naam:

  • Doel:

  • Vervaltermijn:

  • Type:

Doel cookies

NerrieServer maakt gebruik van bovengenoemde cookies om deze website goed te laten functioneren, te optimaliseren en aan te laten sluiten op jouw wensen. Dit met het doel om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Grondslag cookiegebruik

NerrieServer baseert het gebruik van cookies op twee grondslagen. Ten eerste jouw toestemming wanneer je voor de eerste keer deze website bezoekt en in de cookiebanner de gewenste cookies aan vinkt en op ‘akkoord’ klikt. Ten tweede op het gerechtvaardigd belang dat NerrieServer heeft bij het plaatsen van cookies.

Cookies verwijderen

Je kunt ervoor kiezen om geplaatste cookies te verwijderen. De wijze waarop je dit doet verschilt per browser. Bij de drie meest gebruikte browsers: Google Chrome, Internet Explorer en Firefox doe je dit door de toetsen: ctrl, shift en delete tegelijkertijd in te houden. Heb je dit gedaan, dan verschijnt een bericht op je scherm waarin je kunt aangeven dat je de cookies wenst te verwijderen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van cookies bepaalde functies op deze website niet of minder goed kunnen functioneren.

Wijzigingen cookieverklaring

Het gebruik van cookies kan wijzigen en daarmee ook deze cookieverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van cookies of deze cookieverklaring? Stuur dan een e-mail naar info@nerrieserver.nl.

Cookiebot verklaring